• Kosto e transportit eshte falas per dergesat ne rrethe. Ju mund te porositni direkt tek chati i faqes ose te kontaktoni ne numrat e shenuar ne fund te faqes. 
  • Trasnporti i produktit realizohet brenda 24h bazuar ne dite pune.
  • Pagesa e produktit behet ne momentin qe ju merrni ne dore produktin.

Produkti dorezohet ne dyqanin ne te cilin eshte bere blerja, gjithashtu duhet shoqeruar edhe me fleten e garancise.

Per te marre nje artikull me keste duhet te paraqiteni me keto dokumenta:

1-Dokument Identifikimi (Karte Identiteti,Pasaporte)

2-Certifikate Familjare e vlefshme

3-Vertetim page ose kontrate pune. Kur nuk merret paga ne Union Bank mund te kerkohet dhe statement i llogarise se pages per 6 muajt e fundit.

 

Klikoni KETU per me shume informacion.

 

 

Dyqani- 09:00 - 21:00

Servisi- 09:00 - 18:00